Tarzan Trefelling

Tarzan Trefelling, vil foreta en uttynning av flere av våre trær som har vokst seg store. Arbeidet vil bli utført den 7. og 8. april.

Firmaet har flere ganger vært i Lorrykvartalet og utført slikt arbeide. http://www.trefellingtarzan.no/index.php?id=trepleie

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *