Om Lorrykvartalet

Lorrykvartalet består av følgende 14 gårder:

Hegdehaugsveien 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 21 og 21B
Welhavens gate 8, 10-12-14, 18 og 20
Parkveien 10

Anleggsgartner Harald Riise er engasjert for vedlikehold av grøntområdene.
Email: harald@abvk.no

 

Asker & Bærum Vaktmesterkompani AS er engasjert for kontroll av lys mm, http://www.abvk.no/
Mobiltelefon: 90506101, Email: post@abvk.no


Syriner i blomstring                                      (foto: Harald Nilssen)

En oversikt over fellesområdet (lys grønn) som inngår i Lorrykvartalet.
Klikk på bilde for å få en forstørret versjon.

Oversikt over hvor mange de ulike gårdene kan stille med i Kvartalsgruppen og kostnadsfordelingen i % mellom gårdene:

Adresse Representanter
Kvartalsgruppen
Kostnads fordeling i %
Hegdehaugsveien 3 2 6,17
Hegdehaugsveien 5 3 10,08
Hegdehaugsveien 7 1 5,53
Hegdehaugsveien 9 1 3,66
Hegdehaugsveien 11 1 6,29
Hegdehaugsveien 15 1 6,29
Hegdehaugsveien 17 3 8,73
Hegdehaugsveien 21 3 10,8
Hegdehaugsveien 21B 1 1,77
Parkveien 10 1 3,48
Welhavnesgate 8 1 2,1
Welhavnesgate 10-12-14 3 23,64
Welhavnesgate 18 1 5,22
Welhavnesgate 20 1 6,24
23 100

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *