Resultatet av ut-tynningen

Tarzan Trefelling startet arbeidet den 22. november om ettermiddagen. Måtte avslutte p.g.a. mørket og fortsatte dagen etter. Nedenfor ser dere resultatet av arbeidet. Det endelige resultatet vil vi nok ikke se før til vården, når det begynner å grønnes igjen.

Foto: Harald Nilssen

Ut-tynning av lønnetre

                                                                                                       (Foto: Harald Nilssen)

Lønnetreet som står mellom Welhavensgate 18 og Hegdehaugsveien 17 (se bildet) vil bli tynnet ut i løpet av denne uken. Starter arbeidet den 22. november, om ettermiddagen.