Ny anleggsgartner i Lorrykvartalet

                                                                                                (foto: Harald Nilssen)

Fra sesongen 2012 er anleggsgartner Harald Riise (bildet) vår nye gartner i Lorrykvartalet.
Han begynte i faget i 1987. De siste 20 årene har han arbeidet ved Hoffet, hvor Skaugum og Kongsgården har vært hans daglige arbeidsplass.
Fra 2011 er han tilknyttet Asker & Bærum Vaktmesterkompani AS.
Vi ønsker Harald Riise velkommen og ser frem til å samarbeide med ham.
Hans arbeid som vedlikeholdsgarter tror vi vil være positivt for den videre utviklingen av Lorrykvartalet som park. Etter påske vil dere ofte kunne møte ham i parken vår.

Til orientering vil årets dugnad bli torsdag den 12. april.
Oppslag kommer på alle 14 gårder i god tid.