Renovering av Welhavensgate 8


Arbeidet startet 1.3.2014 og vil ferdigstilles 1.8.2014. Stillaser mot Welhavnesgate 8 vil stå til uke 17, mens vareheis mot bakgård vil stå til 1.8.2014. Nødvendig riggplass i bakgården vil reduseres noe fra og med uke 18 ( da er taket og balkongmontasje ferdig)
.

I forbindelse med at det etableres en ny seksjon på loftet så utføres det:
– Totalrennovering tak
– Totalrennovering kjeller med nytt gulv, nye gitterboder, vaskerom og avfukteranlegg.
– Fullverdig brannsikring med nytt kjellertak, og installasjon av automatisk brannvarslingsanlegg.
– Sopp og Råte sannering

Welhavensgate 8 utførte i 2013:
– skifte av ny vannledning inn i gården
– renovering pipeløp.

Gården vil derfor sommeren 2014 fremstå som en fin og stabil familiegård. den har  før renoveringen vært preget av utleie , men vil nå bli atraktiv for familier etc.

W-18 Opp-pussing                                                                                      Foto: Harald Nilssen