Gartner

Anleggsgartner: Harald Riise.

Lorrykvartalet har avtale med anleggsgartner Harald Riise. Han er en erfaren gartner som skal vedlikeholde parken vår med sin kompetanse. Med jevne mellomrom, i perioden april til november,  vil han være å treffe i Lorrykvartalet. Nedenfor finner dere en beskrivelse av hva arbeidet hans vil bestå av:

  • Sprøyting/luking: Gjennom hele sesongen. Sesongen antas å vare fra begynnelsen av april og til slutten av november.
  • Klipping av hekker samt bortkjøring av grønt avfall (vår, sommer, høst)
  • Beskjæring av buskfelt, vår, sommer, høst samt bortkjøring av grønt avfall.
  • Beskjæring av mindre trær, oppstamming og rensing av årsskudd.
  • Plenklipping ca hver 14 dag gjennom hele sesongen.
  • Gjødsling av plenarealer på våren.
  • Blåse løv fra gangveien om høsten.

Gartneren kan treffes:
e-mail: harald@abvk.no
mobil: 404 98 333

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *