Historien

Oslo bystyre fattet vedtak 25. januar 1984 om fornyelse av kvartalene i Hegdehaugsveien/Welhavensgate fornyelsesområde.

Kvartalet består av 14 gårder (Lorrykvartalet). Kvartalet ble ferdigstilt i 1992.  Fellesarealet forvaltes av en Kvartalsgruppe. Kvartalsgruppen består av representanter fra alle eiendommene som har rett til å benytte fellesarealet. Eget styre sørger for vedlikehold og at vedtektene overholdes.

Bildet er tatt fra veranda i W-12               (foto: Harald Nilssen)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *